t7 (69 kB)
[Rozmiar: 72075 bajtów]
Systemy Sygnalizacji Pożarowej SSP


W większości budynków oprócz instalacji dostarczających energię elektryczną, wodę czy gaz są też takie, które służą bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie. A najważniejszą z nich jest instalacja sygnalizacji pożarowej. Wykrycie pożaru przed pojawieniem się płomieni pozwala uniknąć zakłóceń w łączności, przerw w pracy, strat materialnych i zniszczeń oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi.

dvbt1 (37 kB) dvbt2 (81 kB)

Gdzie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożarowej Stosowanie urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru jest wymaganiem ustawowym. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej odsyła do rozporządzenia MSWiA [9] oraz określa rodzaje obiektów, w których wymagana jest taka instalacja. Są to:

1. budynki handlowe lub wystawowe:
a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
b) wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2;
2. teatry o liczbie miejsc ponad 300;
3. kina o liczbie miejsc ponad 600;
4. budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
6. szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
7. szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
8. domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek> ponad 100 w budynku;
9. zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
11. budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
12. budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
13. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14. muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
15. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym; Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
16. centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym; 17. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
18. stacje metra (kolei podziemnych);
19. dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
20. banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

KONTAKT

Pogotowie Techniczne 24 H
TEL. 785.534.734Wypełnij Formularz Oddzwonimy

Imię:
TelefonWspółpracujemy

polsat (94 kB)

nc (6 kB)

images (5 kB)


Copyright by www.fox.zgora.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
stopka1 (18 kB) stopka2 (19 kB)
poczta (2 kB)
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt